Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy lekarskiej

Wydarzenia

3 Oct 2017

W magazynie Zarządzanie Placówką Medyczną opublikowano artykuł apl. adw. Marcina Klonowskiego dotyczący odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy lekarskiej.

Kogo możesz poinformować o śmierci pacjenta.pdf