Odpowiedzialność karna za przestępstwo korupcyjne w systemie ochrony zdrowia

Wydarzenia

3 Oct 2017

W magazynie Zarządzanie Placówką Medyczną opublikowano artykuł apl. adw. Marcina Klonowskiego dotyczący odpowiedzialności karnej za przestępstwo korupcyjne w systemie ochrony zdrowia.

Poznaj konsekwencje przyjęcia łapówki.pdf