Kontrowersje dotyczące kar za wyłudzenia podatku VAT

Wydarzenia

3 Oct 2016

W PORADNIKU HANDLOWCA ukazał się wywiad z Łukaszem Chmielniakiem w związku z kontrowersjami dotyczącymi kar za wyłudzenia podatku VAT