Zarządzanie ryzykiem (compliance)

Nasze usługi

Pomagamy menedżerom zarządzać ryzykami występującymi w ich organizacjach, w szczególności:

  • identyfikujemy, wyszukujemy i opisujemy ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w organizacjach
  • prowadzimy badania organizacji pod kątem możliwych ryzyk, w tym w szczególności o charakterze karnym i podatkowym
  • sporządzamy opracowania prawne w zakresie ryzyk występujących w organizacjach
  • opracowujemy oraz pomagamy wdrożyć środki zaradcze i wewnętrznie procedury, mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych ryzyk oraz ograniczenie ich powstawania w przyszłości