Odpowiedzialność podatkowa oraz za składki ZUS

Nasze usługi

Doradzamy i chronimy menedżerów oraz organizacje przed ryzykiem podatkowym, zapewniamy wsparcie w toku kontroli skarbowej i podatkowej, a także reprezentujemy menedżerów i organizacje w postępowaniach dotyczących:

  • odpowiedzialności za zaległości podatkowe oraz w innych sprawach prowadzonych w ramach postępowania podatkowego
  • odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe organizacji
  • odpowiedzialności członków zarządu za zaległości organizacji z tytułu składek ZUS