Odpowiedzialność cywilna

Nasze usługi

Doradzamy menedżerom oraz organizacjom w zarządzaniu ryzykami cywilnymi, a także reprezentujemy menedżerów w postępowaniach dotyczących

  • odpowiedzialności menedżera za szkody wyrządzone spółce
  • odpowiedzialności menedżera za zobowiązania spółki względem wierzycieli
  • odpowiedzialności menedżera za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • orzeczenia zakazu prowadzenia działalności