Odpowiedzialność administracyjna

Nasze usługi

Zapewniamy menedżerom ochronę przed sankcjami administracyjnymi w związku ze sprawowanymi funkcjami, w tym w szczególności:

  • w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego
  • w postępowania przed Prezesem UOKiK