Ochrona majątku i wizerunku menedżera

Nasze usługi

Zapewniamy skuteczne rozwiązania prawne w zakresie ochrony majątku menedżerów. Doradzamy jak skutecznie zabezpieczyć majątek osobisty menedżerów przed ryzykami związanymi ze sprawowanymi funkcjami, projektujemy sukcesję majątku menedżerów.

Doradzamy również jak skutecznie chronić wizerunek menedżera w związku z powstałymi ryzykami i kryzysami w prowadzonej działalności gospodarczej, pomagamy też zarządzać informacjami. W tym zakresie współpracujemy z agencją PR.