O Kancelarii

Dlaczego My

Prowadzenie działalności gospodarczej zarówno na rynkach realnych, jak również finansowych, zarządzanie podmiotami gospodarczymi, czy też sprawowanie nad nimi nadzoru niesie ze sobą coraz większe ryzyka. Pojawiają się one na różnych polach, mają niejednokrotnie złożony i skomplikowany charakter, mogą przy tym skutkować dla menedżerów różnoraką odpowiedzialnością. Coraz częściej w obszarze obrotu gospodarczego pojawiają się ryzyka karnoprawne, które powodują, że menedżerowie, przedsiębiorcy, czy organizacje narażeni są na odpowiedzialność karną i karną - skarbową. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera dla menedżerów właściwe przygotowanie do rozpoczęcia aktywności zawodowej, świadomość prawna, umiejętność zapobiegania i właściwego reagowania na zaistniałe ryzyka, dobór właściwego doradcy prawnego lub obrońcy, czy w końcu zaprojektowanie należytej ochrony zgromadzonego majątku, tak prywatnego, jak i majątku organizacji.

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom, kancelaria Chmielniak Adwokaci zbudowała zespół wyspecjalizowanych prawników, którzy zajmują się zapewnieniem ochrony menedżerom i organizacjom na polu prawa karnego gospodarczego, karnego - skarbowego, a także ochrony przed nałożeniem kar finansowych za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym. 

Reprezentujemy menedżerów i organizacje w sprawach karnych gospodarczych i karnych - skarbowych zarówno w toku postępowań przygotowawczych, jak również przed sądami. Występujemy w charakterze obrońców, a także pełnomocników pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych. Reprezentujemy organizacje i menedżerów w sprawach o nałożenie kar administracyjnych z tytułu naruszenia obowiązków finansowych na rynku kapitałowym zarówno przed KNF, jak i przed sądami, a także wdrażamy w przedsiębiorstwach procedury compliance zapewniające zgodność postępowania z przepisami prawa i bezpieczeństwo. 

Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu prawa karnego i procedury karnej, prawa podatkowego, prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

Niezależnie od ochrony prawnej, chcąc zapewnić naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo, współpracujemy z biegłymi rewidentami, tłumaczami przysięgłymi, rzecznikami patentowymi, pracownikami naukowymi, agencją PR, oraz firmami zajmującymi się informatyką śledczą, a także ochroną przed inwigilacją.