O Kancelarii

Dlaczego My

Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie podmiotami gospodarczymi, czy też sprawowanie nad nimi nadzoru niesie ze sobą coraz większe ryzyka. Ryzyka te pojawiają się na różnych polach, mają niejednokrotnie złożony i skomplikowany charakter. Mogą przy tym skutkować dla menedżerów różnoraką odpowiedzialnością - karną, podatkową, administracyjną lub cywilną - a w konsekwencji doprowadzić do obowiązku naprawienia szkód, niemożności sprawowania funkcji w organach spółek, utraty majątku, czy nawet pozbawienia wolności. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera dla menedżerów właściwe przygotowanie do rozpoczęcia aktywności zawodowej, świadomość prawna, umiejętność zapobiegania i właściwego reagowania na zaistniałe ryzyka, dobór właściwego doradcy prawnego lub obrońcy, czy w końcu zaprojektowanie należytej ochrony zgromadzonego majątku.

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom, kancelaria Chmielniak Adwokaci zbudowała zespół wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa prawników, którzy zajmują się zapewnieniem ochrony menedżerom na różnych polach prawnych. Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu prawa karnego, podatkowego, prawa spółek, prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

Zajmujemy się ochroną menedżerów przed odpowiedzialnością karną i karną - skarbową, reprezentujemy menedżerów w postępowaniach podatkowych, cywilnych i administracyjnych dotyczących ich osobistej odpowiedzialności, a także projektujemy rozwiązania mające ochronić majątek menedżerów oraz zapobiegamy powstawaniu ryzyk w bieżącej działalności, które skutkować mogą odpowiedzialnością osobistą menedżerów.

Niezależnie od ochrony prawnej, chcąc zapewnić naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo, współpracujemy z biegłymi rewidentami, tłumaczami przysięgłymi, pracownikami naukowymi, agencją PR oraz firmami zajmującymi się informatyką śledczą, a także ochroną przed inwigilacją.