Łukasz Chmielniak

Adwokat, założyciel kancelarii

Łukasz Chmielniak - Adwokat, założyciel kancelarii

SPECJALIZACJE: Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe, Postępowania w przedmiocie kar finansowych z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym.

W Kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się obroną menedżerów w postępowaniach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Występuje również w tych postępowaniach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach związanych z naruszeniem obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych, w szczególności w sprawach dotyczących nałożenia administracyjnych kar finansowych. Łukasz Chmielniak świadczy również usługi doradcze, a także bierze udział we wdrażaniu w organizacjach procedur compliance.

Łukasz Chmielniak, oprócz działalności praktycznej, zajmuje się działalnością naukową. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych.

Łukasz Chmielniak jest autorem licznych komentarzy prasowych w zakresie  prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Łukasz Chmielniak był uczestnikiem konferencji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prowadzi również szkolenia w materii odpowiedzialności karnej menedżerów. Jest autorem bloga poświęconego przestępczości „białych kołnierzyków” oraz obronie w sprawach karnych gospodarczych http://bialekolnierzyki.com.pl/.

Łukasz Chmielniak jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i Przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Łukasz Chmielniak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Śląski i University of Cambridge. Łukasz Chmielniak pełnił funkcje w organach nadzorczych spółek kapitałowych, takich jak Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A., czy Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

Biegle włada językiem angielskim.

Dane kontaktowe

Email

lchmielniak@chmielniak.com.pl

Telefon

517 670 564