Katarzyna Machalska

Asystentka

Katarzyna Machalska - Asystentka


Ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia licencjackie w zakresie politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Biegle włada językiem angielskim.

Dane kontaktowe

Email

kmachalska@chmielniak.com.pl