Joanna Machlańska

Adwokat

Joanna Machlańska - Adwokat

Specjalizacje: Prawo karne, Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe

W kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się reprezentacją menedżerów w postępowaniach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych, zarówno jako obrońca, jak również jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czy prywatnych. Przygotowuje analizy prawne dotyczące ryzyka pociągnięcia kadry menedżerskiej do odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej oraz organizacji w związku z postępowaniami prowadzonymi przeciwko menedżerom. Reprezentuje Klientów kancelarii w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej. Doradza przy audytach prowadzonych w organizacjach oraz podczas wdrażania procedur compliance. 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto studiowała i odbywała kilkukrotnie staże na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu oraz Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Aktualnie jest doktorantką w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka licznych publikacji naukowych z prawa karnego i prawa karnego procesowego. Uczestnik licznych konferencji naukowych.

Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.


Dane kontaktowe

Email

jmachlanska@chmielniak.com.pl