Misja, wizja, wartości

Dlaczego My

Nasza misja
Wiedza i doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej gospodarczej i karnej skarbowej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych.

Nasza wizja
Skuteczność i najwyższą jakość usług osiągać dzięki interdyscyplinarnej wiedzy, pracy zespołowej i głębokiemu zaangażowaniu w sprawy Klient.

Nasze wartości

 • NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG
  Najwyższa jakość usług to zaangażowanie i perfekcyjne przygotowanie do każdej sprawy, waleczność, zrozumienie i dbałość o Klienta, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań.

 • OBRONA PRAW KLIENTA
  Obrona praw Klienta to wykorzystanie wszelkich dostępnych środków, a także dbałość o przestrzeganie zasad prawnych przez organy wymiar u sprawiedliwości.

 • ZESPÓŁ
  Zespół to eksperci z różnych dziedzin prawa darzący się wzajemnym zaufaniem, zaangażowani we współpracę i rozwój kancelarii, tworzący dzięki wspólnej pracy dodatkową wartość dla Klienta.

 • DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI
  Dążenie do doskonałości to ciągłe zdobywanie nowych umiejętności, poszukiwanie i wykorzystywanie nowych metod i technologii, stawianie sobie wyzwań.