Doświadczenie

Dlaczego My

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw, zarówno w charakterze obrońców, jak również pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, z zakresu szerokorozumianego prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.

Karuzele podatkowe
Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z organizowaniem tak zwanych karuzel podatkowych, praniem pieniędzy oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość szkód szacowanych przez oskarżyciela publicznego, w jednej tylko ze spraw, wynosi ponad 95.000.000 zł, a materiał dowodowy został zgromadzony na ponad 60.000 kart akt.

Niegospodarność
Broniliśmy z sukcesem członka zarządu spółki prawa handlowego oskarżonego o popełnianie przestępstw niegospodarności (nadużycia zaufania) oraz wystawiania dokumentów niepotwierdzających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Wartość szkód wykazywanych w postępowaniu wyniosła blisko 2.000.000 zł.

Oszustwa
Udzieliliśmy ochrony prawnej członkowi zarządu jednej z największych spółek na terenie Śląska w sprawie o oszustwo. Wartość szkód szacowanych przez oskarżyciela publicznego wyniosła blisko 24.000.000 zł. Po wielu latach procesu, sprawa zakończyła się uniewinnieniem.

Przestępstwa dłużnicze
Wspieraliśmy Klientów w sprawach związanych ze zbyciem majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Doradzaliśmy znaczącym spółkom w zakresie ryzyk związanych z przestępstwami dłużniczymi, w związku z zastosowanymi zajęciami mienia.

Korupcja
Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z wręczeniem korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne oraz przyjęciem takich korzyści przez menedżerów spółek prawa handlowego.