Kontrowersje wokół nowelizacji Kodeksu karnego

Wydarzenia

5 Jul 2016

Adwokat Łukasz Chmielniak udzielił w Poradniku Handlowca komentarza w sprawie konfiskaty rozszerzonej.